COMUNA TEREMIA MARE

Judetul Timis

ANGAJARI > ANUNT CONCURS

» Inapoi

ANUNT CONCURS

ANUNŢ ,,Primăria comunei Teremia Mare, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii vacante: Functii publice de executie 1.Inspector clasa I grad profesional asistent - compartiment agricol 2.Referent III –grad profesional superior –compartiment fond locativ Personal contractual 3.Inspector de specialitate II –compartiment contabilitate Termenul de depunere al dosarelor pentru concurs este cu începere de la data de 10 feb 2014 pana la 3 martie 2014 orele 1530, la sediul Primăriei comunei Teremia Mare-Registratură Selectia dosarelor 4-10 martie 2014. Proba scrisă va avea loc la data de 18 martie 2014 orele 1100, interviul la data de 20 martie 2014 orele 1500la sediul Primariei comunei Teremia Mare Condiţii specifice: Pentru postul de Inspector clasa I grad profesional asistent - compartiment agricol: 1. studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor agricole sau economice. 2. pentru gradul profesional asistent al functiei publice de executie de inspector - clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor absolvite de minim 1 an 3.sa posede cunostinte avansate in domeniul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor (Microsoft Office, Internet, retea),-este proba eliminatorie inainte de scris Pentru postul de Referent III –grad profesional superior –compartiment fond locativ 1. studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat indiferent in ce domeniu 2.pentru gradul profesional asistent al functiei publice de executie de inspector - clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor absolvite de minim 9 ani 3. sa posede cunostinte medii in domeniul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor (Microsoft Office, Internet, retea), este proba eliminatorie inainte de scris Pentru postul de Inspector personal contractual clasa II 1.studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice - stiinte asimilate-management finante-contabilitate –programator calculatoare,etc 2.conditia de vechime in specialitatea studiilor absolvite nu este obligatorie 3. sa posede cunostinte medii in domeniul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor (Microsoft Office, Internet, retea), este proba eliminatorie inainte de scris

Fisiere: