COMUNA TEREMIA MARE

Judetul Timis

ANUNTURI DE ACHIZITIE

Fisa de date a achizitiei

        I.1. Autoritatea contractanta


        I.2. Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante


        I.3. Sursa de finantare


        II: Obiectul contractului

        II.1. Descriere


        II.2. Cantitatea sau scopul contractului

        III. Conditii specifice contractului


        IV. Procedura


        V. Criterii de calificare si selectie


        VI. Elaborarea ofertei        VII. Criterii de atribuire

        Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul .................................................
       ..................................................................................................................
       VIII. Atribuirea contractului de achizitie publica

       Informatii in corelatie cu pct. II.1.3; II.1.4; II.1.5. din Fisa de date a Achizitiei

        IX. Conditii financiare impuse de contract

       
IX.1. Ajustarea pretului contractului      NU
      IX.2. Garantia de buna executie a contractului      DA
      IX.3. Cuantumul garantiei de buna executie      5%
      Modul de constituire a garantiei de buna executie
      Scrisoare de garantie bancara de buna executie sau retineri succesive din plata facturilor emise.

Anunti licitatii 12.02.2016 Detalii a unui spatiu de pe suprafata turnului de apa
Proces verbal Detalii Anunt licitatii
Anunt licitatie Detalii Anunt scoatere la licitatie publica spre inchiriere spatii comerciale si de productie

» Vezi arhiva