COMUNA TEREMIA MARE

Judetul Timis

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE» -
» Raportul anual de activitate pe anul 2012 - Ciocoiu Nicolai - Consilier Local
» Raportul anual de activitate pe anul 2012 - Despotovici Mariana - Consilier Local
» Raportul anual de activitate pe anul 2012 - Ibrian Florentin - Consilier Local
» Raportul anual de activitate pe anul 2012 - Kastza Arpi - Consilier Local
» Raportul anual de activitate pe anul 2012 - Mixich Dan Ion - Consilier Local
» Raportul anual de activitate pe anul 2012 - Morariu Adrian - Consilier Local
» Raportul anual de activitate pe anul 2012 - Nechitoi Vasile - Consilier Local
» Raportul anual de activitate pe anul 2012 - Petrica Florentina - Consilier Local
» Raportul anual de activitate pe anul 2012 - Rus Constantin - Consilier Local
» Raportul anual de activitate pe anul 2012 - Sarbu Dumitru - Consilier Local
» Raportul anual de activitate pe anul 2012 - Velicu Petre - Consilier Local
» Raportul anual de activitate pe anul 2012 - Vizitiu Gelu - Consilier Local
» Raportul anual de activitate pe anul 2013 - Analiza audientelor cetatenilor pe anul 2013
» Raportul anual de activitate pe anul 2013 - Ciocoiu Nicolai consilier local
» Raportul anual de activitate pe anul 2013 - Ibrian Florentin consilier local
» Raportul anual de activitate pe anul 2013 - Kaszta Arpad consilier local
» Raportul anual de activitate pe anul 2013 - Mixich Dan Ion consilier local
» Raportul anual de activitate pe anul 2013 - Nechitoi Vasile consilier local
» Raportul anual de activitate pe anul 2013 - Sarbu Doru consilier local
» Raportul anual de activitate pe anul 2013 - Velicu Petre consilier local
» Raportul anual de activitate pe anul 2013 - Raportul comisiei de activitati sociale si culte, invatamant, sanatate, familie, protectie copii
» Raportul anual de activitate pe anul 2013 - Raportul comisiei de agricultura, protectie mediu si turism
» Raportul anual de activitate pe anul 2013 - Raportul comisiei de amenajarea teritoriului, urbanism, munca si protectie sociala pe 2013
» Raportul anual de activitate pe anul 2013 - Raportul comisiei de analiza si verificare
» Raportul anual de activitate pe anul 2013 - Raportul comisiei de validare
» Raportul anual de activitate pe anul 2013 - Raportul comisiei Economico-Financiara juridica si de disciplina pe 2013
» Analiza audientelor cetatenilor - pe anul 2014
» Raport Comisie de validare - pe anul 2014
» Raport de activitate pe anul 2014 - Consilier Local Dumitru Florian
» Raport de activitate pe anul 2014 - Consilier Local Velicu Petre
» Raportul comisiei activitatilor social culturale si culte, invatamant, sanatate, familie, protectie copii, tineret si sport - pe anul 2014
» Raportul comisiei de agricultura, protectie mediu si turism - pe anul 2014
» Raportul comisiei de amenajare tertoriala, urbanism, munca si protectia muncii - pe anul 2014
» Raportul comisiei economico-financiare, juridice si de disciplina - pe anul 2014
» Analiza audientelor cetatenilor - pe anul 2015
» Raport de activitate pe anul 2015 - al consilierului Nistor Ioan
» Raport de activitate pe anul 2015 - al consilierului Velicu Petre
» Raportul comisiei de validare - pe anul 2015
» Raportul comisiei de agricultura, protectia mediului si turism - pe anul 2015
» Raportul Primarului - privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Teremia Mare la sfarsitul anului 2016
» Raportul Primarului - privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Teremia Mare la sfarsitul anului 2017
» Raport de activitate pe anul 2018 - comisia de specialitate
» RAPORT DE CONTROL SI DECIZIA CURTII DE CONTURI/2020 -
» Raportul Primarului - privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Teremia Mare la sfarsitul anului 2020
» Rapoarte de activitate consilier locali pe anul 2020 -